Reklamacije

Reklamacije

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi ili oštećenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 063 72 71 599.  U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj, molimo Vas da nas kontaktirate na 063 72 71 599 ili na e-mail adresu endlesssport@gmail.com najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas kontaktirate na 063 72 71 599 ili na e-mail endlesssport@gmail.com

Molimo Vas da pripremite sledeće podatke:

·         Broj Vaše porudžbine (imate u e-mail potvrdi porudžbine)

·         Šifru artikla ili naziv proizvoda koji želite da zamenite (imate u e-mail potvrdi porudžbine)

·         Opis problema koji imate

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka podnošenja iste.

·         Zvaničan Pravilnik o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice možete pronaći ovde.

·         Reklamacioni list možete preuzeti ovde.

Kao prodavac dužni smo da potrošaču izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Po osnovu saobraznosti, potrošač može svoja prava da ostvari u roku od dve godine.

NAPOMENA: Potvrdom porudžbine, klikom na dugme NARUČITE, saglasni ste sa uslovima reklamacije.

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE

Pravilnik o postupanju po reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem on line prodavnice

Reklamacioni list