Uslovi korišćenja i prodaje

Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) Strk Endless Duško Vrhovac PR Beograd Požeška 150A, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.fitnesoprema.co.rs

O B A V E Š T A V A

·         da se prodaja robe putem internet sajta www.fitnesoprema.co.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti Strk Endless Duško Vrhovac PR Beograd Požeška 150A  MB: 60199388, PIB: 104450204, Tel.: +381637271599, elektronska adresa za izjavljivanje reklamacije je: endlesssport@gmail.com

·         da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.fitnesoprema.co.rs

·         da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.fitnesoprema.co.rs smatra prodajom na daljinu.

·         da se prilikom poručivanja automatski kreira korisnički nalog za pristup sadržaju.

·         da roba koja se prodaje putem internet sajta www.fitnesoprema.co.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;

·         da se saobraznost robe u ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

·     da su u skladu sa zakonom obezbeđeni rezervni delovi, priključni aparati, tehnički servis, opravke i održavanje s tim da iste u ime Strk Endless izvodi proizvođač ili uvoznik;

·         da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;

·         kupljenu robu isporučujemo u roku od 5 dana putem kurirske službe BexExpress Doo, na način kako je to definisano ovde. 

·         da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.fitnesoprema.co.rs

·         da se prilikom kupovine na sajtu maksimalno vodi računa o zaštiti privatnosti podataka kupca na način kako je to definisano ovde. 

·         da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.fitnesoprema.co.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke ili po predračunu, na način kako je to definisano ovde.

·         da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

·         da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde.

·         da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde.

·         da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći ovde.

.         da je STRK Endless u obavezi da učestvuje u vansudskom rešavanju sporova. Na osnovu člana 151, stav 1. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“, br. 88/2021) Strk Endless obaveštava kupce da je u obavezi da učestvuje u vansudskom rešavanju sporova pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ukoliko Potrošač podnese predlog za pokretanje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora neposredno, preko pošte ili elektronskim putem Ministarstvu nadležnom za poslove zaštite potrošača.
Nakon prijema predloga za pokretanje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora, Ministarstvo nadležno za poslove zaštite potrošača ga prosleđuje telu koje je po mestu obavljanja vansudskog rešavanja potrošačkog spora najbliže mestu prebivališta potrošača ili telu za koje Ministarstvo proceni da će postupak vansudskog rešavanja spora rešiti na najefikasniji i najcelishodniji način, imajući u vidu predlog potrošača (npr. vođenje postupka elektronskim putem, izbor tela najbližeg boravištu potrošača i sl.).

·         reklamacioni list možete preuzeti ovde.