Politika privatnosti

Politika privatnosti

OBAVEŠTENJE O POLITICI PRIVATNOSTI I ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI 

Lični podaci su informacije koje se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na vašu ličnost. Zaštita podataka o ličnosti i uslovi za obradu vaših podataka zakonski su regulisani Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018. ).

Str Endless Vrhovac Duško PR Beograd Požeška 150A , , matični broj: 60199388 i PIB: 104450204, sa internet sajtom www.fitnesoprema.co.rs  kao rukovalac podacima, pre prikupljanja i obrade podataka o ličnosti u skladu sa članom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ovim putem obaveštava o uslovima prikupljanja i obrade podataka o ličnosti.

INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJAMO

Javni podaci

Moguće je posetiti naš sajt www.fitnesoprema.co.rs  bez otkrivanja vašeg  identiteta ili nekih drugih podataka, koji se odnose na njega.

Prilikom posete našem web-sajtu, uzimaju u obzir prirodu Interneta, prikupljaju se podaci koji evidentiraju korisnike, ali sami po sebi nisu dovoljni za identifikaciju određene osobe i predstavljaju samo statističke pokazatelje, a to su informacije vezane za broj korisnika na dnevnom, nedeljnom ili mesečnom nivou, zatim prosečno vreme provedeno na web sajtu i koja kategorija se trenutno pregleda.

Na ovaj način mi nemamo apsolutno nikakvih podataka o fizičkim licima, koje pristupaju sajtu, samo podatke o njihovom broju, tj. podatke o broju posetilaca na našem web sajtu, a to su opšti podaci, tj. javni podaci.

Lični podaci

Koje vrste podataka o ličnosti koristimo?

1.      Lični podaci za kontakt, kao što su: ime, prezime, adresa, elektronska pošta i broj telefona.

2.      Podaci o poslovnim kontaktima: kao što su adresa privrednog subjekta i poslovna elektronska pošta.

3.      Podaci vezani za reklamacije, koji se,takođe , odnose na ime i prezime fizičkog lica, njegov broj telefona, elektronsku poštu ili naziv pravnog lica, njegova adresa, matični broj i pib i poslovna elektronska pošta.

Svrha obrade podataka o ličnosti:

1.      Za pružanje usluga: za isporuku proizvoda, koje ste kupili kod nas putem web sajta www.fitnesoprema.co.rs , potrebno je da imamo vaše kontakt podatke, kako bismo Vam isporučili proizvod ili proizvode na željenu adresu.

2.      Izvršavanje zahteva, tj. rešavanje eventualnih reklamacija i primedbi. Rešavamo ih na odgovarajući način u skladu sa Zakonom. Kako bismo imali dovoljno informacija da sprovedemo ovaj postupak i donesemo pravilnu odluku. Da bismo Vam dostavili povratnu informaciju u vezi reklamacije- potrebno je da prikupljamo određene podatke o Vama, koji se, takođe, odnose na ime i prezime, adresu, kontakt telefon.

3.      Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Društvene mreže

Podatke prikupljene na društvenim mrežama ( Facebook, Twiter, Google-plus) obrađujemo u svrhu informisanja potrošača o aktuelnim promocijama i ponudama, interakcije i kreiranje porudžbina.
Strk Endless prikupljene podatke na društvenim mrežama ne deli sa trećim licima i zadržava pravo brisanja nezakonitih sadržaja, komentara mržnje, eksplicitni sadržaj i podatke koji predstavljaju krivično delo

Ko ima pristup Vašim ličnim podacima

Vaše lične podatke koristimo samo mi, tj. Strk Endless, da bismo vam poručene proizvode preko našeg sajta www.fitnesoprema.co.rs  isporučili na adresu preko kururskih službi, tj. na vaše lične podatke prijavljujemo pošiljku. Podaci koji se koriste prilikom slanja pošiljki su: ime i prezime, adresa i kontakt telefon bez kojih poručeni proizvodi ne mogu biti isporučeni.

Strk Endless ne razmenjuje ni jednu informaciju o korisnicima sa trećim licima (osim kao što je već navedeno sa kurirskom službom u cilju dostave poručene pošiljke). Strk Endless garantuje da striktno primenjuje sve standardne bezbednosne mere štiteći lične podatke sakupljene od svojih korisnika. Ipak, mogu postojati propusti vezani za bezbednost koji nisu pod kontrolom Strk Endless. Odlukom da Strk Endless obezbedi lične informacije korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana.

.

Koliko dugo čuvamo Vaše lične podatke?

Vaše lične podatke čuvamo određeno vreme dok su potrebni za svrhu obrade, nakon čega ih brišemo ili odnosno uništavamo. Pri tome, vodimo računa o zakonskim obavezama čuvanja podataka o ličnosti.

Kada je osnov prikupljanja podataka zaključenje i izvršenje ugovora, podatke o realizovanim kupovinama i kupcima čuvamo koliko je to predviđeno poreskim propisima i propisima koji regulišu ugovor o prodaji.

Nakon isteka predviđenih rokova, odnosno nakon povlačenja saglasnosti, ukoliko se podaci obrađuju po tom osnovu, svi podaci o kupcima će biti depersonalizovani odnosno obrisani ili uništeni.

Svrha obrade podataka/pravni osnov:

Sa ličnim podacima, koje nam dostavljate putem kontakt obrasca, putem telefona ili putem e-maila, postupamo, naravno, poverljivo. Vaše podatke obrađujemo isključivo u sladu sa utvrđenom svrhom, a kako bismo odgovorili na Vaš upit. Pravni osnov za obradu podataka je član 12, stav 1, tačka 6. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitimni interes). Vaš legitimni interes i naš legitimni interes za ovakvu obradu podataka proizilazi iz potrebe da odgovorimo na Vaša pitanja, da rešimo eventualne probleme  na obostrano zadovoljstvo, kako nas kao prodavca, tako i Vas kao našeg kupca ili kao korisnika naše internet stranice.

Ankete ne vršimo.

 Obaveštenje o kolačićima:

Kolačići su tekstualne datoteke sačuvane na vašem hard disku od strane web servera. Oni ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili isporuče virus vašem računaru. Kolačići su jedinstveno dodeljeni vama i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu  koji vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha kolačića je da vam obezbedi pogodnosti koje će vam uštedeti vreme. Postoje kolačići, koji se brišu nakon zatvaranja tvog pretraživača, ostali ostaju i informišu nas o broju korisnika, koji su se vratili na naš sajt.

Kolačiće koje koristimo prikupljaju informacije o našem web sajtu i anonimni su, takođe, ne mogu pratiti Vaše aktivnosti na drugim web stranicama. Kolačići omogućavaju čuvanje informacija, koje su prethodno upisane, kao što su korisničko ime, lokacija i poboljšavaju uslugu.

Imate  mogućnost isključenja kolačića u svojim podešavanjima pretraživača, ali možda nećete  moći da koristite našu web stranicu.

U skladu sa zakonskim odredbama zadržavamo pravo da izmenimo Pravila o zaštiti podataka o ličnosti (pravila privatnosti).

Pravo izmene politike privatnosti

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim uslovima korišćenja. Strk Endless se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani. Strk Endless zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu www.fitnesoprem.co.rs. Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama iste. Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge Strk Endless nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti uslučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Pravo na podnošenje pritužbe Povereniku:

Ukoliko smatrate da Strk Endless obradu Vaših podataka o ličnosti vrši suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u svakom trenutku možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti čiji su kontakt podaci:

Poverenik za informacije o javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti,

adresa: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd, office@poverenik.rs, tel. +381 11 3408 900.


Ukoliko želite da opozovete informacije o ličnim podacima koje ste dostavili, možete nam se obratiti na e-mail adresu endlesssport@gmail.com  i podaci će biti obrisani.